dl., 04/09/2023 - 11:55 By Editor
Accesibilidad web

A l'era digital actual, l'accessibilitat web és un component essencial per garantir que totes les persones, independentment de les seves capacitats físiques o cognitives, puguin accedir i gaudir del contingut en línia. Tot i això, moltes pàgines web encara presenten limitacions significatives en termes d'accessibilitat, la qual cosa exclou una part important de la població.

Perquè la meva web ha de ser accessible i inclusiva?

En abordar aquestes limitacions en laccessibilitat web, les organitzacions poden garantir que els seus llocs siguin inclusius i accessibles per a tots els usuaris, independentment de les seves habilitats o discapacitats. L'accessibilitat no és només un requisit ètic i legal, sinó que també millora l'experiència de l'usuari en general i amplia l'abast de l'audiència en línia.

Limitacions comunes a l'accessibilitat web

 1. Manca de Text Alternatiu en Imatges: Les imatges són un component visual important a les pàgines web, però per a les persones amb discapacitat visual, el contingut de les imatges no és accessible directament. La manca de text alternatiu o descripcions a les imatges impedeix que els lectors de pantalla transmetin aquesta informació als usuaris cecs o amb baixa visió.

  • La solució aquí rau a proporcionar descripcions clares i concises per a cada imatge mitjançant atributs "alt", cosa que permet que les persones amb discapacitat visual entenguin el context de les imatges.

 2. Fonts i Mides de text inflexibles: Algunes pàgines web utilitzen fonts petites o no permeten ajustar la mida del text. Això pot dificultar la lectura per a persones amb problemes de visió o que requereixen ajustaments de mida per a més comoditat.

  • La solució és implementar un disseny flexible que permeti als usuaris ajustar la mida de font segons les preferències i necessitats.

 3. Manca de Contrast en Colors: El contrast insuficient entre el text i el fons pot dificultar la llegibilitat, especialment per a persones amb discapacitats visuals o daltonisme. Un contrast deficient pot fer que el contingut sigui il·legible i afectar lexperiència de lusuari.

  • Utilitzar combinacions de colors d'alt contrast i seguir les pautes d'accessibilitat ajuda a garantir que el contingut sigui visible per a tots els usuaris.

 4. Vídeos sense Subtítols o Transcripcions: Els vídeos en línia són una forma popular de compartir contingut, però aquells que no tenen subtítols o transcripcions exclouen les persones amb discapacitat auditiva.

  • Proporcionar subtítols precisos i transcripcions per als diàlegs i sons als vídeos garanteix que totes les persones puguin comprendre el contingut.

 5. Navegació Complexa: Les estructures de navegació complicades dificulten que les persones amb discapacitat es puguin moure de manera eficient pel lloc. Això pot causar confusió i frustració.

  • La solució és crear una navegació clara i jeràrquica, utilitzant capçaleres i etiquetes adequades per organitzar el contingut de manera coherent i permetre als usuaris accedir fàcilment a diferents seccions del lloc.

Esperem que aquest article hagi estat efectiu a fer llum sobre les limitacions en l'accessibilitat web i com abordar-les. En superar aquestes barreres, no només creem una experiència inclusiva, sinó que també construïm un fonament sòlid per a un món en línia més accessible i equitatiu. Junts, podem forjar un camí cap a una web per a tothom.