dv., 11/12/2020 - 17:45 By Admin
Persona buyer

Una bona estratègia sempre es basarà en objectius i metes; quan aquesta estratègia està orientada a l'usuari, l'objectiu és conèixer a fons i determinar qui seran les teves persones buyer.

Per a començar t'expliquem que la persona buyer és un arquetip de client ideal d'un producte o servei.

En definir-ho, a diferència de quan s'opta pel target, fem una segmentació basada no sols en dades sociodemogràfiques concretes si no en aspectes com la seva conducta online, personal, professional, així com les seves pains, que bàsicament són necessitats i les seves drivers que són les motivacions.

Quan l'estratègia de màrqueting està orientada a l'usuari, ha d'elaborar-se en funció als beneficis del producte o servei que ataquen les necessitats i motivacions de la persona buyer.

És important tenir una imatge mental molt clara del nostre buyer.

El teu buyer és d'allò més important per a definir la teva estratègia i aquestes són els seus principals avantatges:

  • Coneixes millor el públic al qual et dirigeixes. Conèixer millor el perfil del client ens ajuda a identificar els seus pains (necessitats) i drivers (motivacions) per a centrar en elles l'estratègia.
  • Saps quin tipus de contingut crear: Tot el que sabem sobre el nostre buyer ens dóna pauta a saber que continguts crear. Continguts que enganxin els interessos dels nostres usuaris.
  • Sabesdónde trobar a la nostra persona buyer:Tenim coneixement precís de com interactua i en què canals està present, com a quines xarxes socials usa i quines cerques fa en internet.
  • Optimitzes de recursos: Finalment, quan el treball d'identificar a la nostra persona buyer està ben fet, tenim la seguretat que la nostra estratègia s'optimitzarà i els riscos es minimitzaran.


Embut multicanal

Quan tenim no un, si no diversos persones buyers, l'embut multicanal és una molt bona eina per a portar acabo les diferents accions del buyer´s journey.

El buyer’s journey o també conegut com la ruta del comprador és tot el conjunt de passos que l'usuari recorre per a convertir-se des d'un prospecte fins a un client real.

Atents a cada oportunitat d'atracció i captació.

Les accions que es troben a l'inici de l'embut de conversió tenen com a objectiu atreure a l'usuari i no deixar-lo anar fins al final. Cal esmentar que el final no és quan es realitza la compra, si no fins a l'etapa de fidelització.

L'embut multicanal s'encarrega de completar el procés de compra utilitzant els canals que cada buyer diferent utilitzi per a comunicar-se amb nosaltres.

Embut multicanal com a mètrica

Els embuts multicanal com mètriques aporten dades i informació sobre les rutes que segueixen o han de seguir les persones buyer per a arribar a l'objectiu de conversió.

És una gran dada, perquè ens informa de com nostre buyer ha entrat a la nostra web, quines pàgines ha visitat anteriorment i finalment com es va aconseguir la conversió. En brindar-nos la informació sobre el costumer journey podem prendre decisions sobre canviar o mantenir les estratègies depenent els punts febles que hi hagi en la nostra estratègia.

Aquests són les dades que els embuts multicanal ens proporcionen i ens poden ajudar a la presa de decisions:

  • Conèixer que pàgines tenen el major percentatge d'abandó.
  • Saber perquè en un pas concret, l'usuari decideix retrocedir. Per exemple, falta d'informació, no es visualitza correctament una imatge o falta de seguiment a l'usuari.
  • Conèixer quina és l'acció que ens proporciona més conversions i potenciar-la. Així com optimitzar les altres fonts que no aconsegueixen tantes conversions.
  • Informació rellevant per a una millor presa de decisions

Ja coneixes la importància de definir una persona buyer, nosaltres podem ajudar-te a trobar als diferents tipus de buyers que el teu producte o servei es pot dirigir i sobre la base d'això crear la MILLOR ESTRATÈGIA.